Πρόσκληση σε ειδική – τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Την Κυριακή 6η Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική – τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π Μεσολογγίου…..