Πρόσκληση – γνωστοποίηση διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου και Αισθητική Παρέμβαση, Ενοποίηση και Ανάδειξη των Σημαντικών Σημείων της Πόλης με την Κεντρική Πλατεία B ‘ Φάση)», προϋπολογισμού 1.056.96


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου

Αστακού, Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου και

Αισθητική Παρέμβαση, Ενοποίηση και Ανάδειξη

των Σημαντικών Σημείων τ ης Πόλης με την

Κεντρική Πλατεία ( B ‘ Φάση)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

2021 ΣΑΕΠ001, 2021ΕΠ00100035

 
Αρ. Πρωτ.:
12244/15.12.2021
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ….