Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Προς
κα. Δήμητρα Ντίνου Γεν. Γραμματέα Δ.Σ
κ. Κώστα Νικολάου Αντιπρόεδρο Δ.Σ
κα. Βικτώρια Σούρλα Ειδ. Γραμματέα Δ.Σ
κ. Φώτη Καρβούνη Ταμία Δ.Σ
κ. Γκέλυ Τάπρατζη Υπ. Δημοσίων Σχέσεων
κ. Λευτέρη Καραχρήστο Υπεύθυνο Διαδικτύου και ΜΜΕ
κα. Αγγελική Γαλάνη
κα. Ελευθερία Κρίθυμου
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών, την Κυριακή 28 Φεβρουάριου και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα και μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα της Η.Δ.:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..