Πρόσκληση για προτάσεις σε δράσεις που αφορούν την διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αστακός, 22.04.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Το Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» εν όψει υποβολής αιτήματος επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας σε δράσεις που αφορούν στη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτήν , σχετικα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π 143813/98061/638/210-19-03-20120) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS