Πρόσκληση για κατεπείγουσα εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Πηγή: https://www.dimosxiromerou.gr

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω Κορωνοϊού), την δεύτερη (2η) του μηνός Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.
 

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS