Πρόσκληση για εκ περιφοράς συνεδρίαση της ΕΠΖ την Δευτέρα 27 Απριλίου.

kostas lainas dimos xiromerou 636x405
Αστακός, 22.04.2020
Αριθ. Πρωτ.: 2591
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Τηλ.: 2646360527Fax: 2646042531
Προς: Τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, την 27η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο του 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της ΠΝΠ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ.Α, 11-3-2020 (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ .ΕΣ) και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
 
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ξηρομέρου».
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Γερόλυμος Σωτήριος
2. Κολοβός Χρήστος
3. Λιβάνης Θεόδωρος
4. Μπαμπούρης Κων/νος
5. Παληογιάννης Παναγιώτης
6. Τζαχρήστας Παναγιώτης
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Ντίνος Απόστολος
3. Καρφής Θωμάς

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα