Πρόσκληση για ειδική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

 

ds xiromeroy 1342024 
Αστακός, 16/5/2024
Αριθ. πρωτ.: 6039
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς:
Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε Ειδική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση την 20η Μαϊου 2024 ημέρα, της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα ́ του Ν. 3870/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:…..

Διαβάστε Περισσότερα…