Πρόσκληση για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Πέμπτη 24 Μαρτίου.

 

ds xiromeroy 2612022 
Αστακός, 23.03.2022
Αριθ. πρωτ.: 2603
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε έκτακτη – κατεπείγουσα (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30 μ.μ., σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:……