Προχωρούν οι εργασίες της εργολαβίας διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του Κ.Υ. Μύτικα. Αλλάζει η εικόνα στο σημείο.

Προχωρούν οι εργασίες στο νέο κτίριο του Κ.Υ. Μύτικα, σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που μας στέλνουν συμπατριώτες μας από τον Μύτικα, με την πρώτη από τις τρεις εργολαβίες που αφορούν την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου να εξελίσσεται ομαλά και την εικόνα στο σημείο να αλλάζει επιτέλους.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..