Προχωρούν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αστακού Δήμου Ξηρομέρου», Προϋπολογισμού 497.172,71 €.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, προχωράνε οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αστακού Δήμου Ξηρομέρου» προϋπολογισμού 497.172,71 € και συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
Επίσης ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της σχετικής επιτροπής του διαγωνισμού και έχουμε συγκρότηση της, με ευθύνη της να διενεργήσει τον εν λόγω διαγωνισμό.
Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το έργο:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS