Προχωρά ο σχεδιασμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου, αξιοποιώντας ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, γίνεται ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας που παίρνουν έγκριση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας……