Προχωράν οι διαδικασίες στον Δήμο Ξηρομέρου, για την υποβολή πρότασης για ένταξη του βιολογικού της Δ.Ε. Αλυζίας σε χρηματοδοτικό εργαλείο, με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την πολύ πρόσφατη κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου (δείτε εδώ) για την απευθείας αγορά τριών γεωτεμαχίων στη θέση «Πλατανάκι – Σαμάρια», εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Κανδήλας, Δ.Ε. Αλυζίας, του Δήμου Ξηρομέρου, για τη δημιουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, κατόπιν εκτιμήσεως της τιμής από ορκωτό εκτιμητή, σήμερα σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, που συνεδρίασε σήμερα, η έγκριση προμελέτης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..