Προτάσεις του Άρη Μπιτσώρη. Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπαμπίνης

Αγαπητοί συγχωριανοί, ανταποκρινόμενος στην προτροπή του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που περιέχεται στην ανακοίνωση της 18ης Αυγούστου 2021 με την παρακάτω διατύπωση:…..