Προσωπική κοινή επιστολή στήριξης από την Μαρία Τριανταφύλλου και τον Παναγιώτη Κατσούλη, στην εκδήλωση για την Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων, Αιτ/νίας και Καλάμου την Κυριακή 13 Μαρτίου στο Caravel.

Χαιρετίζουμε την ημερίδα σας, η οποία αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα του Νομού μας, όπως είναι η χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..