Προσβολές… αλήθεια και ψέματα. Η ώρα των ευθυνών.

Του Παναγιώτη Ηλ. Χολή.

Μέλος Επιτροπής Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου – Καλάμου – Καστού
ενάντια στην Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας.

Στην διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίας, 08-02-2024 συζητήθηκε το Σ/Ν του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διάταξη για την φυτουγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την ζώνη της αγροτικής ανάπτυξης».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..