Αύριο Τετάρτη στις 09:00 μ.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Αρχοντοχωρίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση κατοίκων για την ίδρυση Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου με θέματα:
1. Καταστατικό.
2. Προσωρινή Διοίκηση.
3. Εγγραφή μελών.
4. Οποιοδήποτε θέμα τεθεί από τους παρισταμένους.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS