Προκήρυξη της ΣΟΧ 1/2021, για κάλυψη 2 θέσεων για τον Δήμο Ξηρομέρου. Προθεσμία αιτήσεων από Παρασκευή 23/7/2021 έως Τρίτη 3/8/2021.

Αστακός, 20.7.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ 9ΠΣΦΩΚΖ-ΗΑΠ) ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου, για πλήρωση 2 θέσεων εργασίας….