Προκήρυξη της ΣΟΧ 1/2021 για κάλυψη 1 θέσης ΙΔΟΧ ΠΕ Παιδαγωγών/ Νηπιαγωγών για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας. Προθεσμία αιτήσεων έως 21 Ιανουαρίου.

Αστακός, 7.1.2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ 6ΤΛΘΟΞ15-ΓΔΘ) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης για πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Παιδαγωγών/ Νηπιαγωγών για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το έτος 2020-2021……