Προθεσμία ως 30 Ιουνίου για διόρθωση των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Αναδρομικά πρόστιμα για τους αμελείς που δεν διορθώσουν τα τετραγωνικά τους.

Τρέχει η διαδικασία διόρθωσης εκ μέρους των πολιτών των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων τους με προθεσμία έως 30.6.2020, χωρίς πρόστιμα & προσαυξήσεις, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τ. Α’).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS