Προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης βλάβης στην ύδρευση του Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Προέδρου Μύτικα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αύριο το πρωί Τετάρτης, λόγω απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ Μύτικα, υπάρχει πιθανότητα διακοπής του νερού μετά τις 09:00 π.μ.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ