Προέγκριση για δημοπρασία πήραν οι 2 σημαντικότατες αγροτικές οδοποιές της ενδοχώρας του Δήμου Ξηρομέρου: 1) Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο και 2) Κοινότητα Πηγαδίων – Προδρόμου – Αγραμπέλου, συνολικού προϋπολογισμού 1.489.209,78 €.

 

Τον Αύγουστο του 2022, σας ενημερώσαμε για την αρχική ένταξη (δείτε εδώ) δύο πολύ σημαντικών αγροτικών οδοποιών, κατόπιν μελετών του Δήμου Ξηρομέρου, τον Μάρτιο του 2022 (δείτε εδώ) και για την οριστική ένταξη τον Σεπτέμβριο του 2022 (δείτε εδώ)……

Τα δύο συγκεκριμένα οδικά έργα είναι πολύ σημαντικά για την ενδοχώρα του Δήμου Ξηρομέρου και ζητούμενο πάρα πολλών χρόνων, αλλά έγινε κατορθωτό το θετικό αποτέλεσμα επί δημοτικής αρχής Τριανταφυλλάκη.

Πρόκειται για τις:
  • Αγροτική οδοποιία Αστακού (Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο), με προϋπολογισμό 999.409,78 €.
  • Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων – Προδρόμου – Αγραμπέλου, με προϋπολογισμό 489.800,00 €.
Μετά και την αποδοχή του ποσού (δείτε εδώ) και την εγγραφή του στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου, εκκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες συνίστανται στο:
Να ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης, να γίνει η δημοπρασία, να βγει προσωρινός και οριστικός ανάδοχος, ακολουθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (>500.000 €), η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, εγκατάσταση του αναδόχου στο εργοτάξιο, η εκτέλεση του έργου με βάση την μελέτη του και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τέλος η παράδοση του έργου προς χρήση στους πολίτες, στους οποίους και ανήκει κάθε δημόσιο έργο, προς βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σήμερα σας ενημερώνουμε ότι με σχετικές δύο αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που σήμερα αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις εντοπίσαμε, δόθηκε η προέγκριση των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού, κατόπιν των σχετικών δύο εγγράφων του Δήμου Ξηρομέρου, με αριθμ. πρωτ. 3236/21-03-2023 και 5859/16-05- 2023.
Δείτε τα επίσημα έγγραφα εδώ και εδώ.

mytikaspress