Πολιτική χωρίς… προστασία και σύνθημα την εκκένωση


Του Πάνου Τρυφιάτη*

Με την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την ρύπανση του περιβάλλοντος με απόβλητα και εκπομπές αερίων, ανατρέψαμε το κριτήριο της αειφορίας ή διατηρησιμότητας και συμβάλαμε με αυτά στην ανατροπή της περιβαλλοντικής ισορροπίας και στις καταστρεπτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής…….

The post Πολιτική χωρίς… προστασία και σύνθημα την εκκένωση first appeared on ΞηρόμεροNews.