Ποινικό αδίκημα η καταστροφή φωλιών και η θανάτωση χελιδονιών

Σε καθημερινή βάση χιλιάδες φωλιές πτηνών καταστρέφονται και εκατοντάδες νεοσσοί θανατώνονται. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από ανθρώπους που ενοχλούνται από τις μικρές φωλίτσες και τα πτηνά που κουρνιάζουν στις γωνίες των μπαλκονιών τους…..