Πλατεία Ομονοίας :H υδάτινη ομορφιά.(video Δραγαμεστο Νεα)

Η Ανακατασκευασμένη πλατεία Ομονοίας . Δείτε το βίντεο από το (Δραγαμεστο Νεα)

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ