Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης στο gov.gr.

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης έχουν εδώ και λίγες ημέρες οι πολίτες, καθώς ετέθη σε λειτουργία η συγκεκριμένη επιλογή μέσω του gov.gr.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS