Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού Ευήνου

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι υπήρξε ενημέρωση από την υπηρεσία φραγμάτων Μόρνου – Ευήνου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ότι σύμφωνα με τα υδρολογικά στοιχεία, δηλαδή τη στάθμη του ταμιευτήρα του ποταμού Ευήνου, την εισρέουσα ποσότητα νερού, την ποσότητα νερού που παροχετεύεται στον ταμιευτήρα Μόρνου μέσω της σήραγγας Ευήνου – Μόρνου και σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα στοιχεία των παρελθόντων ετών, είναι πιθανή η υπερχείλιση του ταμιευτήρα Ευήνου στο προσεχές χρονικό διάστημα…..