Πετρονικολός Παναγιώτης : Δε φοβηθήκαμε άλλους και άλλους, κ. Δήμαρχε…

Κύριε Δήμαρχε,


O πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από στοιχεία αυταρχισμού και εκχυδαϊσμού του δημοσίου λόγου.
Δεν αντέχετε την κριτική!
Δεν αντέχετε την αντίθετη, από εσάς, άποψη!
Δεν αντέχετε όλη την αλήθεια!
Όμως παρα τις αγωνιώδεις προσπάθειες σας, κανένα ψέμα δεν αντέχει στο χρόνο…..