Περιφερειακοί Σύμβουλοι αγνοούν την τοπική κοινωνία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου. Δώσανε θετική γνωμοδότηση για ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων, μη λειτουργούσας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας επί πολλά χρόνια, στην οποία απορρίπτονταν από την Αποκεντρωμένη οι Περιβαλλοντικοί Όροι.

Με απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε και δόθηκε θετική γνωμοδότηση για μη λειτουργούσα επί πολλά έτη ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα στον όρμο Κούμαρος Αστακού, η οποία από το 2013 έως το 2021 ζητάει ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της, η οποία όμως κάθε φορά απορρίπτεται από την διοίκηση, για λόγους ότι η μονάδα βρίσκεται σε βάθος πολύ μικρότερο από τα 18 μέτρα που ορίζει η νομοθεσία.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..