Περιφερειακή συνεργασία για τοπική ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό χώρο και στης συμπόρευσης σε αυτή την κατεύθυνση με τον Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη, στην οποία και σηματοδοτήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία μιας σειράς ζητημάτων μείζονος σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews