Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται η πρόσκληση του Φιλόδημος ΙΙ που αφορά την εκπόνηση μελετών από τα Λιμενικά Ταμεία. Η τροποποίηση αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης, ο οποίος περικόπτεται από τα 20 εκατομμύρια ευρώ στα 10, δηλαδή έχουμε μείωση του κατά 50%.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS