Περί Stand Up Chemistry ο λόγος!: Δρ Γιάννης Γουλές

Ο κόσμος γνωρίζει καλά την stand up comedy. Τη Stand Up Chemistry; Τη Stand Up Chemistry μπορεί να την γνωρίσει αναζητώντας να βρει τον δρ. Γιάννη Γουλέ…..