Περίπου 1,5 χρόνος της δημοτικής αρχής του γιατρού κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη και 5.682.227,55 € είναι το ύψος του ποσού που αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες.

Με την βοήθεια του Excel καταγράψαμε το ύψος του ποσού που διατέθηκε με διαγωνιστικές διαδικασίες (μειοδοτικές δημοπρασίες), στον 1,5 χρόνου περίπου της δημοτικής αρχής του γιατρού κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη.
Το αρχείο excel αποτελείται από 5 στήλες:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..