ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ : Να παρθεί τώρα πίσω η εξοντωτική απόφαση του ΥΠΑΙΘ για τον Κ. Κορδάτο!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ


Να παρθεί τώρα πίσω η εξοντωτική απόφαση του ΥΠΑΙΘ για τον Κ. Κορδάτο!

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!……