Παρεμβάσεις στο ρέμα του Βάρνακα. Παίρνει σειρά και η Κανδήλα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Δημάρχου Ξηρομέρου.
Αντιπλημμυρική θωράκιση ρέματος Βάρνακα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αντίστοιχη παρέμβαση αναμένεται στο ρέμα Κανδήλας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..