Παραχώρηση εξοπλισμού για το νέο Κ.Υ. Μύτικα.

Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αγρινίου, παραχωρείται στο νέο Κ.Υ. Μύτικα εξοπλισμός από το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου, αλλά και πλεονάζον εξοπλισμός από το νέο Νοσοκομείο (τμήμα Φαρμακείου).
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.