Παρέμβαση στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Κανδήλας.


Πηγή: Σελίδα Facebook Δ/ντριας
Νηπιαγωγείου Κανδήλας.

Επίστρωση προαυλίου Νηπιαγωγείου Κανδήλας με χαλίκι. Μια ανάγκη χρόνων υλοποιήθηκε…..