Παράταση ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Ξηρομέρου έως 28.2.2022.

Αστακός, 29.12.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K.: 300 06
Τηλ.: 26463 60534
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με το άρθρο 112 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α’ ) επεκτάθηκε η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256) προκειμένου να καταλαμβάνει κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 15η.2.2020 έως την 30η.11.2021, όπως και οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..