Παράδοση του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για το προσεισμικό έλεγχο στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξηρομέρου.


Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
ΤΕΕ Αιτ/νίας Λίνου Μπλέτσα.
Παράδοση του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα τον προσεισμικό έλεγχο και τον έλεγχο εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων του Δήμου Ξηρομέρου, στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη……
Το ΤΕΕ, πιστό στο θεσμικό και κοινωνικό του ρόλο, στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας.