ΠΑΝ. ΣΥ : ο Δικαστικός Χάρτης στο Νομό μας και οι αλλαγές που προτείνονται.Προς:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κο ΓΙΩΡΓΟ ΦΛΩΡΙΔΗ

ΘΕΜΑ: ο
Δικαστικός Χάρτης στο Νομό μας και οι αλλαγές που προτείνονται.

Κύριε Υπουργέ.

     Η δρομολογούμενη από την κυβέρνηση αλλαγή
του δικαστικού χάρτη της χώρας, με καταργήσεις και συγχωνεύσεις δικαστηρίων και
δικαστικών υπηρεσιών, πλήττει σοβαρά και τον δικαστικό χάρτη του Νομού μας….

Διαβάστε Περισσότερα…