ΠΑΝ.ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ:Διαθέτει το 50% της αντιμισθίας μου για δύο μήνες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΑΝ.ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ:
Αποφάσισα και εγώ να ανταποκριθώ στο κάλεσμα και το παράδειγμα των άλλων Αιρετών του Νομού μας και διαθέτω το 50% της αντιμισθίας μου για δύο μήνες ,
στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου Covid19.
Η κρίση αντιμετωπίζεται δραστικότερα μέσα από την αλληλεγγύη και την εθελοντική προσφορά στο συνάνθρωπο!
Εύχομαι  την ταχύτατη επιστροφή στην εύρυθμη κανονικότητα μας..

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα