ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ : Η ΒΕΛΑ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Υ

Απο τους προγόνους μας, τις αναμνήσεις και τα μελλοντικά σχέδια ,στο «θρήνο της Περσεφώνης»!!!

-Η παραθαλάσσια περιοχή στη Βελά αποτελεί μέρος της εδαφικής έκτασης του χωριού Βασιλόπουλου προς την πλευρά των Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας……