Εμείς έχουμε πει , αφού ήταν και προγραμματική  μας θέση, πως  και στα πλαίσια των συγκλίσεων που ζητούσε ο καινούργιος νόμος , ότι θα ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό αρκεί η  νέα Δημοτική Αρχή , όπως άλλωστε είχε δηλώσει επί λέξει    και ο κύριος Δήμαρχος 🙁 Η σωστή οικονομική διαχείριση, η τήρηση των νόμων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προϋπολογισμού είναι ζητούμενα , με τα οποία θα πορευτεί .), με την προϋπόθεση ότι θα έφερναν στον προϋπολογισμό  σε αντίστοιχους κωδικούς τα ποσά , για να γίνει η εκτέλεση των πάρα κάτω έργων και προμηθειών    με Δημοπρασία .

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ