Παναγιώτης Πετρονικολός:Πλήρη συμπαρασταση του στους απολυμένους του ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ..

κ Παναγιώτης Πετρονικολός εκφραζει την πλήρη συμπαρασταση του, στους απολυμένους και ζητά να ανακληθούν οι άδικες απολύσεις όλων των εργαζόμενων φυλάκων από την επιχείρηση «Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες» Α.Ε.

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα