Παναγιώτης Α. Κατσούλης : Απαξίωση (και) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σε τι χρησιμεύει, για την κυβέρνηση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση;


Γιατί σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και πανδημιών, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προωθεί την οικολογική συνείδηση στα παιδιά;…..

The post Παναγιώτης Α. Κατσούλης : Απαξίωση (και) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης appeared first on ΞηρόμεροNews.