Παλιές και νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών πάνω από Ποσειδωνίες; Πολλή πρόσφατη εργασία δημόσιου φορέα με γεωχωρικά δεδομένα, αποτυπώνει την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Πηγή: Σελίδα Facebook Επιτροπή Αγώνα ενάντια
στην Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
Η θετική είδηση:
Αξιόλογη πρωτοβουλία για τη χαρτογράφηση Ποσειδωνίας και την προστασία της. Ιδιωτικός φορέας με τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών.
Η αρνητική είδηση και απόφαση:
Στις δυτικές ακτές Αιτωλ/νιας και συγκεκριμένα σε Εχινάδες και παράκτια ζώνη Αστακού – Μύτικα υπάρχει Χαρτογράφηση Ποσειδωνίας, από δημόσιο φορέα, που καταδεικνύει την παρουσία της παντού αλλά, Υπουργεία Περιβάλλοντος και Γεωργίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος την αγνοούν και κλείνουν τα μάτια στην καταστροφή της και συνεχίζοντας το έγκλημα, υποκριτικά και προκλητικά, θεσμοθέτησαν και εγκατέστησαν νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών δίπλα και πάνω σε Ποσειδωνίες!!!

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..