Πάντα επίκαιρη η ρήση…

Οικονομική καταστροφή από τη μια, οικονομική εξυγίανση από την άλλη. Διάλυση υπηρεσιών από τη μια, στήσιμο υπηρεσιών από την άλλη. Εικονική πραγματικότητα από τη μια, έργα ωφέλιμα και πραγματικά από την άλλη.
Πάντα επίκαιρη η ρήση του αείμνηστου Μπόστ: «Είναι κανών των ανικάνων τον ικανόν να κάνουν νάνον».