Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ξηρομέρου γίνεται πραγματικότητα με την «ΙΡΙΔΑ».

Αστακός, 01.9.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ξηρομέρου γίνεται πραγματικότητα με την «ΙΡΙΔΑ».

Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ, χρησιμοποιεί από 01.8.2021 για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ο Δήμος Ξηρομέρου, εντάσσοντας μας στους πρώτους πανελλαδικά φορείς λειτουργίας του…..