Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Συνθήκη Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Άρθρο του Φώτη Μπρούμου.

Χαρίλαος Τρικούπης
 
Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Συνθήκη Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Φώτης Μπρούμος
Δημοσιογράφος
Μέλος του Συλλόγου
Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων


Το ημερολόγιο έγραφε 1/13 Νοεμβρίου, όταν ο Μεσολογγίτης Πρωθυπουργός Ζηνόβιος Βάλβης, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις διπλωματικές ικανότητες του Χαρ. Τρικούπη, τον όρισε διαπραγματευτή της συνθήκης της Ένωσης με την Ελλάδα.

Αυτός αφού ορκοδότησε την 01 Νοεμβρίου 1863: “Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα και τον Συνταγματικό Βασιλέα των Ελλήνων, υπακουήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους και να διαχειρίζωμαι τιμίως και ευσυνειδήτως την εμπιστευθείσαν μοι δημόσιαν λειτουργείαν” ανεχώρησε δια το Λονδίνο. 

Διαβάστε περισσότερα »