Ο Πρόεδρος του Βάρνακα για την επούλωση των πληγών που άφησε πίσω της η τελευταία θεομηνία.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου 

Κοινότητας Βάρνακα Λάμπρου Πραμαγκιούλη. 

Με την σταδιακή επούλωση των πληγών που άφησε πίσω της η τελευταία θεομηνία που έπληξε τον Βάρνακα, θέλω να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς μου για την αξιοθαύμαστη υπομονή και κατανόηση που έδειξαν όλο αυτό το διάστημα της προσπάθειας αποκατάστασης των ζημιών παρά την ταλαιπωρία που υπέστησαν….