Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ. ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ στις ακτές του Ξηρομέρου και στη νήσο Κάλαμο.

22/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου – Καλάμου και Καστού
ενάντια στη Π.Ο.Α.Υ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας
Αστακός Ξηρομέρου Τ.Κ 30006
Επικοινωνία: epitragona2020@gmail.com

Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ στις ακτές του Ξηρομέρου και στη νήσο Κάλαμο.

Με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την εκπαίδευση μεταναστών, προκειμένου αυτοί να διοχετευτούν για εργασία στις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών της Χώρας μας, θέλουμε να κάνουμε γνωστά τα εξής:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..